Studium, které tě provede světem financí a investic v digitální době

13. 4. – 8. 6. 2024 (vždy v sobotu)
Přihlášky uzavřeny
 

Investee je ucelené offline studium, které tě nezahltí štosy papírů a množstvím nesrozumitelných pouček. Ukážeme ti, že rozumět financím a investování není nemožné. Zbavíme tě předsudků i zažitých představ o těžkopádnosti investičního sektoru a ukážeme ti cestu, jak začít aktivněji budovat svůj majetek. I přestože třeba ještě vůbec žádný nevlastníš.

Pro koho je studium Investee

Jsi začátečník nebo mírně pokročilý

Chceš rozumět penězům
a mít nad nimi kontrolu

Máš zájem porozumět investování jako řemeslu

Chceš se naučit odhadnout dobrou investiční příležitost

Toužíš zažít celý investiční proces v praxi

Chceš se zorientovat
v digitálních platformách, které investování umožňují

Máš pocit, že jsou to základy?

Probírat budeme také rizikovost investic, tvorbu portfolia, ale i psychologii investování. Vyzkoušíš si například fundamentální analýzu konkrétní společnosti na public markets. Nezapomeneme ale i na ostatní investiční příležitosti – nemovitosti, futures, kontrakty, opce či kryptoměny.

Podrobný studijní program

Co díky studiu Investee získaš?

60 hodin kurátorovaného obsahu a know-how od odborníků, pro které je investování denní chléb. Budeš se učit například od Jána Hájka, Aleše Vávry nebo Zuzany Ondrejové.

Široký vhled do investičního světa. Kontext, díky kterému se nebudeš bát vyzkoušet si první investici. A pokud už investuješ, rozšíříš si znalosti o další investiční příležitosti mimo asset classes, které už znáš. 

Certifikát o absolvování kurzu. Nebudeme lhát – Investee není odpočinkový kurz. Zakončíme ho testem, který ověří tvé znalosti, a za odměnu dostaneš certifikát
s vyhodnocením tvé úrovně.

Spoustu známých a přátel z řad účastníků, lektorů i organizátorů, se kterými můžeš po kurzu zajít na sklenku něčeho dobrého. Nebude chybět ani závěrečná párty!

Studijní program

Praha, Rajská budova VŠE, učebna RB 211
každou sobotu od 9:00 do 16:00
13. 4. – 8. 6. 2024
13. 4. Úvod do financí a investování

Dozvíš se základy finanční gramotnosti, včetně plánování osobních financí, významu investičního trojúhelníku, a důležitosti diverzifikace. Naučíš se, jak si vytvořit vlastní finanční plán s ohledem na jednotlivé fáze života, spravovat svůj majetek, a jak využít moderní nástroje pro finanční plánování. Den zakončíme úvodem do investování, kde se dozvíš o rozdílech mezi investicemi, spekulacemi a tradingem, finančních a kapitálových trzích, a základních pojmech hodnocení investic. [podrobné informace o lekci]

20. 4. Úvod do venture capital a private equity

Dozvíš se základy venture capital a private equity, včetně role těchto investic v životě společnosti a typů investorů na trhu. Naučíš se o právech VC investorů, procesu akvizice v private equity a rozdílech mezi VC a PE prostřednictvím praktické analýzy konkrétních dealů. Den zakončíme panelovou diskuzí o hlavních rozdílech mezi venture capital a private equity s příklady konkrétních dealů. [podrobné informace o lekci]

27. 4. Akciové trhy

Dozvíš se základy a strategie, které používají portfolio manažeři při vyhledávání kvalitních růstových akcií a jak oceňují společnosti na akciových trzích. Naučíš se konkrétní příklady a praktické rady pro stock picking a ocenění společností, včetně ukázky jednotlivých dealů, které manažer udělal. [podrobné informace o lekci]

4. 5. Znovu akcie a psychologie investování

Dozvíš se základy fundamentální analýzy a ocenění společností, včetně toho, jak číst tržní výkazy a používat oceňovací metody jako DCF a DDM. Naučíš se o vlivu psychologie na investiční rozhodování, včetně chyb v behaviorální ekonomii a významu pochopení vlastních silných a slabých stránek. Den zakončíme diskuzí o trpělivosti při investování a kdy je vhodné držet investice nebo naopak prodat. [podrobné informace o lekci]

11. 5. Dluhopisy a investice do real estate

Dozvíš se o fungování a koupi dluhopisů, rozdílech mezi státními a korporátními dluhopisy, a jak dluhopisy hodnotit z hlediska rizika a výnosu. Naučíš se o možnostech investování do realit, včetně REITs, nemovitostních podílů a hodnocení investičních příležitostí. Den zakončíme praktickými příklady z real estate, kde se dozvíš, jak posoudit výhodnost konkrétních realitních projektů a jak pracovat s informacemi z katastru nemovitostí. [podrobné informace o lekci]

18. 5. Investiční fondy, daně a short selling

Dozvíš se o základech danění investic, včetně toho, jak se daní různé třídy aktiv, kdy podávat daňové přiznání a jak optimalizovat daně z investic. Naučíš se o investičních fondech a platformách, rozdílu mezi aktivními a pasivními fondy, a jak vybrat ten správný fond pro tvé investiční cíle. Den zakončíme sekcí o short sellingu, kde se dozvíš, co to znamená, proč a jak lidé provádějí short selling, a probereme rizika a příklady z praxe. [podrobné informace o lekci]

25. 5. Investice do kryptoměn a jejich rizika

Dozvíš se o základech kryptoměn, včetně jejich typů, jak fungují blockchainy, co představují decentralizované finance a jaké mají výhody oproti tradičním financím. Naučíš se různé strategie pro investování do kryptoměn, od obchodování na decentralizovaných a centralizovaných burzách až po early a late stage investování, a také pochopíš rizika spojená s těmito investicemi. Den zakončíme panelovou diskuzí o „kryptoskepticismu“, kde se dozvíš o různých názorech na kryptoměny a proč někteří lidé v kryptoměny nevěří. [podrobné informace o lekci]

1. 6. Makrovýhled a role centrální banky

Dozvíš se o roli centrální banky a tom, jak monetární a měnová politika ovlivňuje investiční prostředí, kurzy měn a finanční instrumenty. Naučíš se o právních aspektech obchodování s finančními nástroji, regulaci finančních služeb a licenčním řízení u České národní banky. Den zakončíme makroekonomickým výhledem, diskuzí o rozvojových vs. rozvinutých ekonomikách a jejich investičních příležitostech, vlivem hospodářského cyklu na investiční strategii a dopadem vysokých úrokových sazeb na investiční rozhodnutí. [podrobné informace o lekci]

8. 6. Tvorba portfolia, investiční teze, panelová diskuze

Dozvíš se, jak si sestavit a správně diversifikovat investiční portfolio, včetně informací o rebalancování a zapojení alternativních investic. Naučíš se formovat a prezentovat investiční teze s následnou zpětnou vazbou od odborníků. Den zakončíme panelovou diskuzí o budoucnosti investování a postavení eura pro české investory. [podrobné informace o lekci]

Kdo bude přednášet?

Zuzana Ondrejová
Principal, J&T VENTURES

DAVID RAKUŠAN, CFA
INVESTIČNÍ MANAŽER ROCKAWAYX

JÁN HÁJEK, CFA
Manažer Fondu Top Stocks

JAN SUŠÁNKA, EFP
PARTNER, SUŠÁNKA & PARTNEŘI S.R.O.

Ondřej Klečka
INVESTOR

Ján Hájek
Manažer Fondu Top Stocks

Další lektory představíme

Více o lektorech

Jak se přihlásit a kolik to stojí?

Semestrální studijní skupina je omezena na 100 účastníků. Pošli nám přihlášku, ve které nám, prosím, napiš něco málo o sobě, a proč bychom měli vybrat právě tebe. Brzy ti dáme vědět, zda ti místo v kurzu nabídneme, a poté vyřídíme formality.

Studuji a je mi 26 nebo méně

5 490 Kč

Už nestuduji a/nebo jsem starší 26 let

11 990 Kč

Investee organizujeme pod zapsaným spolkem a jedná se o neziskový projekt. Poplatek  za studium nám pomáhá pokrýt náklady spojené s organizací projektu a s přípravou navazujících studijních plánů a aktivit. Projekt připravujeme nezávisle – našimi partnery nejsou banky ani nebankovní instituce, které by skrze nás mohly propagovat své fondy či jiné produkty.

12. února

Otevíráme přihlášky

28. března

Uzavíráme přihlášky do studia

31. března

Vybíráme 100 studentů na základě motivačních dopisů

Do 5. dubna

Úhrada poplatku za studium

13. dubna

Potkáme se na první lekci!

Investee je neziskový projekt. Kdo jsme a proč jsme se jej rozhodli založit?

Výrazný úbytek bariér pro vstup do světa investic, za který vděčíme moderním digitálním platformám, na jedné straně způsobuje rekordní růst počtu zapojených investorů, ale nese s sebou také mnohá rizika. A právě nízké bariéry vstupu mohou být pro nezkušené či začínající investory cestou k rychlému bankrotu. Společně s touhou zbořit předsudky o investování je tohle hlavním důvodem, proč jsme se rozhodli pro založení Investee…

Přečíst celé

Máš dotaz?

Pro koho je studium vhodné?

Pro ty, kdo chtějí začít s investováním, nebo už začali, ale chtějí si prohloubit znalosti a získat přehled. Studium koncipujeme pro lidi, kteří jsou v digitálním světě jako doma. Bez rozdílů.

Můžu se přihlásit i přesto, že nemám peníze k investování?

Jasně! Investee je studium, které ti dá široký vhled do investic a financí obecně. Pochopíš, jak investování funguje a co to obnáší. A jestli se nakonec rozhodneš investovat nebo tomu aspoň půjdeš naproti, to už je úplně na tobě.

Jsou počáteční dovednosti, bez kterých se během studia neobejdu?

Abys všemu na 100 % porozuměl/a, doporučujeme mít alespoň základy angličtiny (B1). Některé materiály (například účetní závěrky zahraničních firem) budou v angličtině. Také se hodí umět alespoň základně pracovat s excelovými tabulkami. Číslům a počítání se ve financích a investicích zkrátka nevyhneme. 

Kolik to stojí?

Pro studenty je školné ve výši 5 490 Kč, které je možné zaplatit na dvě splátky. Pro nestudenty máme školné ve výši 11 990 Kč. Spolek Investee Education, z. s. není plátcem DPH.

Jak to probíhá?

Přednášky probíhají každou sobotu počínaje 13. dubna od 9:15 do 16:00 na VŠE, konkrétně v Rajské budově v areálu VŠE na Žižkově v Praze. Doporučujeme dorazit nejpozději v 9:00. Mezi 11:00 a 12:00 máme pauzu na oběd, mezi 13:30 a 14:00 pak pauzu na svačinu a kávu. Před začátkem vždy zkontrolujeme docházku, a po skončení se třeba sem tam vydáme do hospůdky naproti.

Bude to i online? Dostanu ke studiu i videa?

Studium bude probíhat plně offline. Pokud budete chybět, je dobré domluvit se spolužákem a nasdílet si výpisky.

Proč se za studium platí, když jste neziskovka?

Zapsaný spolek může mít více zdrojů příjmu – od příspěvků členů po granty, dotace, peníze sponzorů a partnerů. Zejména tyto peníze mohou v rozpočtu spolku hrát významnou roli. My se zavázali studium vést nezávisle, takže příspěvky bank a finančních institucí, které by na partnerství s Investee měly největší zájem, přijmout nemůžeme. Na produkci studijní části, pronájem prostor, tvorbu webu a práci mimo dobrovolníky však finance získat potřebujeme. Proto jsme se tyto částky rozhodli částečně pokrýt z poplatku za studium. 

Je v ceně občerstvení?

Ne, v ceně studia jsme bohužel občerstvení nezahrnuli. V okolí je ale dostatek kaváren a restaurací, takže míst, kam si zajít na oběd nebo na kávu, je opravdu dostatek.

Dostávej od nás novinky na email

Odesláním e-mailu souhlasíš s tím, že ti můžeme newsletter zasílat.