První ročník investičního studijního programu Investee

19. 9. — 7. 11. 2021

První běh studijního semestru Investee se odehrál na podzim roku 2021 na ČVUT v Praze. Studenti měli možnost navštívit celkem 22 přednášek, v rámci kterých zakusili různé investorské přístupy a investiční odvětví. Na závěr vypracovali investiční tezi a znalosti nabité v semetru obhájili v závěřečném testu.

Jak semestr probíhal

8

nedělí

14

přednášejících

100

studentů

Právě přijímáme studenty na jaro!

Prohlédnout letošní semestr

Studijní program
podzimního semestru 2021

1. lekce

19. 9.

Osobní finance a majetek, investování a role psychologie

10:00 Osobní finance a majetek

 • Jak přemýšlet nad osobním cash flow, resp. jak řídit vlastní příjmy a výdaje?
 • Co je to inflace a jak přemýšlet nad hodnotou peněz dlouhodobě?
 • Kolik % z příjmu by si měl člověk odkládat a jak vůbec začít s investováním?
 • Co znamenají pojmy typu výnos, likvidita a riziko?
 • Jaké jsou možnosti investování, jak fungují jednotlivé asset classes?

12:00 Oběd

13:00 Úvod do investování

 • Finanční vs. kapitálové trhy
 • Investování vs. spekulace / trading
 • Co všechno ovlivňuje kapitálové trhy?
 • Kde relevantní zprávy sledovat a jak je ověřovat?
 • Jak se různých investorů dotýkají makroekonomické události (například nižší úrokové sazby)?
 • Investování na základě makroekonomických událostí a vývoje vs. výběr konkrétních společností

15:00 Pauza 

15:30 Psychologie a začátek investování

 • Proč je důležité znát dobře své silné a slabé stránky?
 • Prospektová teorie a chyby v rozhodování
 • Self-efficacy a význam charakterových vlastností
 • Jak se v digitální době učit, jaké zdroje sledovat?
 • Vedení investičního deníku a duální experiment

17:30 Ukončení dne

Přednášející:

Lenka Uhrová
VLTAVA FOND

ONDŘEJ KLEČKA
INVESTOR

Mikuláš Splítek
Manažer fondu small caps

2. lekce

26. 9.

Jak funguje byznys? Život firmy od založení až po prodej

10:00 Jak funguje byznys?

 • Jak vzniká firma, kdo ji zakládá a jak se rozdělují podíly? A co je to tzv. ESOP?
 • Kde firmy získávají financování na začátku a jak se sestavuje byznys model?
 • Čísla, výkazy a účetnictví – jak rozumět řeči byznysu?
 • Co je corporate governance, kdo tvoří board of directors a k čemu všemu tohle slouží?

12:00 Oběd

13:00 Venture capital – úvod

 • Jaká je úloha venture capitalu v životě společnosti a jaké typy investorů lze na trhu sledovat?
 • Je investor vždy pro firmu potřeba?
 • Kolik % podílu by měl founder případně nabídnout investorům a kolik si naopak nechat?
 • Jaká práva VC investoři typicky požadují a co je to term sheet?
 • Co je cílem VC investora, kdy prodává a jak vypadá úspěšná a neúspěšná investice?
 • Kdo jsou tzv. angel investoři a jak lze vůbec investovat do VC?

15:00 Pauza 

15:30 Private equity – úvod

 • Jaká je úloha private equity v životě společnosti a jaké typy investorů můžeme na trhu sledovat?
 • Co je cílem PE investora, kdy prodává a jak vypadá úspěšná a neúspěšná investice?
 • Jak vypadá akviziční proces od přípravy, due dilligence až po signing & closing. Co je to SPA, IRA nebo SHA?
 • Jak lze investovat do private equity a co to obnáší?

17:30 Ukončení dne

Přednášející:

ALEŠ DUCHÁČ
ASSOCIATE, CREDO VENTURES

ZUZANA ONDREJOVÁ
INVESTMENT MANAGER, J&T VENTURES

3. lekce

3. 10.

Úvod do public equity. Dluhopisy. A opět Venture Capital.

10:00 Public equity neboli akciové trhy

 • Jak fungují burzy, jak na ně firmy vstupují (tzv. IPOs) či je opouštějí?
 • Kde hledat informace o veřejně obchodovaných společnostech a jak v nich číst?
 • V čem tkví investiční příležitosti, jak analyzovat odvětví, případně katalyzátory růstu?
 • Reflexivní zpětná vazba mezi valuací a očekáváním

12:00 Oběd

13:00 Dluhopisy

 • Jak fungují? Kde se k nim dostat a na co si dát pozor?
 • Jaký je rozdíl mezi klasickými a konvertibilními dluhopisy?
 • Jak ohodnotit riziko investování do dluhopisů a potenciální výnos?
 • Jaký výnos lze vlastně očekávat?

15:00 Pauza

15:30 Venture capital – analýza konkrétních dealů

 • Praktická analýza konkrétních dealů ve venture capital

17:30 Ukončení dne

Přednášející:

MIKULÁŠ SPLÍTEK
Manažer fondu small caps

Lukáš Vácha
INVESTOR

ALEŠ DUCHÁČ
ASSOCIATE, CREDO VENTURES

Přednášku nám pomohl zajistit spolek Prague Finance Institute

4. lekce

10. 10.

Crowdfunding, dluhové financování a zpátky k private equity.

10:00 Crowdfunding

 • Jak funguje crowdfunding? Jaké jsou výhody / nevýhody investování přes crowdfunding?
 • Jaké služby pro crowdfunding existují a jaké jsou podmínky pro investování?
 • Kdo jsou nejčastěji investoři na platformach crowdfundingu?

12:00 Oběd

13:00 Private equity – analýza konkrétních dealů

 • Praktická analýza konkrétních dealů v private equity

15:00 Pauza 

15:30 Bankovní produkty

 • Kdy má smysl přemýšlet nad úvěrem/hypotékou a jak se na to dívat z pohledu fyzické osoby vs. z pohledu společnosti?
 • Jak si správně spočítat kolik mě bude úvěr stát? Na co si dát pozor?
 • Podle čeho si v dnešní době vybírat úvěry a bankovní produkty a vůbec banku jako takovou?
 • Jak fungují P2P půjčky? Jak do nich investovat a jaký výnos lze případně očekávat? Na co si dát pozor?

17:30 Ukončení dne

Přednášející:

PETER BEČÁR
PARTNER, CROWDBERRY

ZUZANA ONDREJOVÁ
INVESTMENT MANAGER, J&T VENTURES

DAVID FOGAD
COO, Fond Českého Bydlení SICAV

5. lekce

17. 10.

Zaostřeno na akciové trhy. Investice do kryptoměn a jejich rizika.

10:00 Public equity – analýza konkrétních společností

 • „Jak nalézt kvalitní růstovou akcii“ – Na konkrétních příkladech bude podrobně ukázáno, jak portfolio manažer postupuje při vyhledávání kvalitních růstových společností.

12:00 Oběd

13:00 Public equity – analýza konkrétních dealů

 • „Oceňovací metody“ – Nabídne praktické rady a zkušenosti, které portfolio manažer získal během své kariéry při používání různých oceňovacích metod.

15:00 Pauza 

15:30 Investice do kryptoměn

 • Jak funguje tzv. FOREX a jak fungují kryptoměny?
 • Přes jaké služby lze kryptoměny obchodovat a na co si dát pozor?
 • Jakým způsobem je analyzovat a co od nich očekávat?

17:30 Ukončení dne

Přednášející:

Ján Hájek
MANAŽER FONDU TOP STOCKS

DOMINIK STROUKAL
Chief Economist, Roger

6. lekce

24. 10.

Jak se oceňuje byznys? Jak se investuje do real estate?

10:00 Jak se oceňují společnosti?

 • Jak se oceňují společnosti v rúzné fázi svého života?
 • Co všechno ovlivňuje valuaci společnosti („interně vs. externě“)?

12:00 Oběd

13:00 Investice do nemovitostí

 • Jaké jsou možnosti investování do real estate?
 • Kdy se jedná o tzv. primary a secondary market?
 • Jak vypadají různé druhy real estate projektů a jaké strany jsou do nich zapojeny?
 • Kde hledat investiční příležitosti, jak je vyhodnocovat a jaká kritéria jsou důležitá?
 • Jaký výnos lze z real estate investic očekávat?
 • Co je tzv. REIT a jak funguje?
 • Na co si dát při investování do real estate pozor?

15:00 Pauza 

15:30 Opce, futures a kontrakty

 • Jak fungují opce a k čemu se používají?
 • Jak fungují investice do drahých kovů, ropy a zemědělských plodin?
 • Kdo na trhu nejčastěji obchoduje s futures kontrakty a opcemi?
 • Jakým způsobem lze tyto nástroje použít pro obchodování a na co si dát pozor?

17:30 Ukončení dne

Přednášející:

DOMINIK FILIP
ANALYST, VAULT OPF

JOSEF POHORSKÝ
REDSTONE

ONDŘEJ KLEČKA
INVESTOR

7. lekce

31. 10.

Investiční fondy & brokeři – jak fungují? Co je to social impact investing?

10:00 Investiční fondy

 • Kdo řídí investiční fondy a kdo do nich investuje?
 • Jakým způsobem si fond vybrat? Jaké otázky si pokládat?
 • Jaký je rozdíl mezi aktivně / pasivně řízeným fondem? A co jsou tzv. ETF a jak mezi nimi vybírat?
 • Přes jaké nástroje / aplikace kupovat podíly ve fondech a na co si dát pozor?
 • Jak se stát portfolio manažerem? Aneb Fond jako byznys sám o sobě – jak tohle řemeslo funguje?

12:00 Oběd

13:00 Public equity a jejich specifické kategorie

 • Jak fungují OTC trhy a jak se v nich zorientovat?
 • Co jsou tzv. secondary marketplaces a kdo na nich prodává a nakupuje?
 • Jak vyhodnocovat příležitosti na „vedlejších trzích“ public equity a jaký výnos očekávat?
 • Přes jaké platformy lze investovat a na co si dávat pozor?

15:00 Pauza

15:30 Social Impact Investing

 • Jak fungují fondy zaměřené na social impact investing?
 • Do jakých společností zpravidla investují?
 • Jakým způsobem se může drobný (retailový) investor podílet na investicích se social impactem?

17:30 Ukončení dne

Přednášející:

PETR ČERMÁK
INVESTOR

MICHAL ČERNOCKÝ
ANALYST, CREDO VENTURES

MATĚJ TUREK
INVESTOR

8. lekce

7. 11.

Psychologie a tvorba portfolia. Příběhy z praxe

10:00 Investiční portfolio a jeho symbolická povaha

 • Co je investiční portfolio a jak si nastavit cíle, benchmark?
 • Podle čeho alokovat kapitál a jak pracovat s diverzifikací
 • Jak vnímat riziko a kdy uzavírat pozice?
 • Relativita parametrů, které se v investování používají
 • Symbolické uchopení reality jako široký rámec investorské profese

12:00 Oběd

13:00 Panelová diskuze na téma „Rozdílnost asset class“

15:00 Pauza 

15:30 Vyhodnocení a závěrečné slovo

Přednášející:

MIKULÁŠ SPLÍTEK
Manažer fondu small caps

ALEŠ DUCHÁČ
ASSOCIATE, CREDO VENTURES

JOSEF POHORSKÝ
REDSTONE

DAVID FOGAD
COO, Fond Českého Bydlení SICAV

Právě přijímáme studenty na jaro!

Prohlédnout letošní semestr