Podrobný studijní program, jaro 2024

1. lekce

13. 4.

Úvod do financí a investování

9:30 Úvod do Investee

 • Cíl, vize, úkoly, komunikace, představení a teze

9:45 Základy finanční gramotnosti

 • Jak plánovat osobní finance a jak přemýšlet nad osobním cash flow?
 • Kolik % z příjmu by si měl člověk odkládat a kdy by měl začít?
 • Co znamená investiční trojúhelník?
 • Jak přemýšlet nad hodnotou peněz v čase?
 • Kdy se vyplatí použít finanční páku?
 • Proč je důležité diversifikovat?

11:00 Oběd

12:00 Tvorba finančního plánu

 • K čemu slouží finanční plán? Potřebují ho všichni?
 • Jak si vytvořit svůj finanční plán s ohledem na jednotlivé fáze života?
 • Zvládnu to sám nebo se mám poradit?
 • Jak spravovat svůj majetek?
 • Na jaké rizika bych měl myslet a jak se můžu proti nim ochránit?
 • Jak využít moderní nástroje pro svůj finanční plán?

13:30 Pauza 

14:00 Úvod do investování

 • Investice vs. spekulace vs. trading
 • Finanční vs. Kapitálové trhy
 • Kde hledat relevantní informace a jak je ověřovat?
 • Do čeho jde v dnešní době investovat? Rozdílnost asset class
 • Co ovlivňuje výnosnost kapitálových trhů?
 • Jak hodnotit investitce a základní pojmy?

15:30 Ukončení dne

Přednášející

JAN SUŠÁNKA, EFP
PARTNER, SUŠÁNKA & PARTNEŘI S.R.O.

2. lekce

20. 4.

Úvod do venture capital a private equity

9:15 Úvodní komentář

9:30 Úvod do venture capital

 • Jaká je úloha venture capitalu v životě společnosti a jaké typy investorů lze na trhu sledovat?
 • Je investor vždy pro firmu potřeba?
 • Kolik % podílu by měl founder případně nabídnout investorům a kolik si naopak nechat?
 • Jaká práva VC investoři typicky požaduj?
 • Co je cílem VC investora, kdy prodává a jak vypadá úspěšná a neúspěšná investice?
 • Kdo jsou tzv. angel investoři a jak lze vůbec investovat do VC?
 • Praktická analýza konkrétních dealů ve venture capital

11:00 Oběd

12:00 Úvod do private equity

 • Jaká je úloha private equity v životě společnosti a jaké typy investorů můžeme na trhu sledovat?
 • Co je cílem PE investora, kdy prodává a jak vypadá úspěšná a neúspěšná investice?
 • Jak vypadá akviziční proces od přípravy, due dilligence až po signing & closing?
 • Jak lze investovat do private equity a co to obnáší?
 • Praktická analýza konkrétních dealů ve venture capital

13:30 Pauza 

14:00 Panelová diskuze

 • Jaké jsou hlavní rozdíly mezi VC a PE?
 • Příklady konkrétních dealů

15:30 Ukončení dne

Přednášející

ZUZANA ONDREJOVÁ
PRINCIPAL, J&T VENTURES

MGR. BC. DAVID FOGAD, MBA
INVESTIČNÍ A SPRÁVNÍ ŘEDITEL ADAX INVEST

3. lekce

27. 4.

Akciové trhy

9:15 Úvodní komentář

9:30 Finanční analýza firmy

 • Na konkrétních příkladech bude vysvětleno a podrobně ukázáno, jak číst tržní výkazy a výroční zprávy.

11:00 Oběd

12:00 Public equity: jak najít kvalitní růstovou akcii?

 • Na konkrétních příkladech bude podrobně ukázáno, jak portfolio manažer postupuje při vyhledávání kvalitních růstových společností.

13:30 Pauza 

14:00 Public equity: jak se oceňují společnosti? 

 • Nabídne praktické rady a zkušenosti, které portfolio manažer získal během své kariéry při používání různých oceňovacích metod.

15:30 Ukončení dne

DOMINIK FILIP
ANALYST, VAULT OPF EQUITY FUND

Přednášející

JÁN HÁJEK, CFA
MANAŽER FONDU TOP STOCKS

4. lekce

4. 5.

Znovu akcie a psychologie investování

9:15 Úvodní komentář

9:30 Fundamentální analýza konkrétní společnosti 

 • Jak portfolio manažer postupuje při vyhledávání společností. Analýza konkrétních dealů.

11:00 Oběd

12:00 Oceňovací metody a jak s nimi pracovat?

 • Jak funguje DCF a DDM model
 • Proč je potřeba znát ukazatele EPS či P/E

13:30 Pauza 

14:00 Psychologie investování

 • Jak nás emoce ovlivňují při investování
 • Behaviorální ekonomie. Proč děláme chyby v rozhodování?
 • Proč je důležité znát své silné a slabé stránky
 • Jaký má vliv naše osobnost na náš investiční styl
 • Trpělivost při investování. Kdy je vhodné ještě čekat a kdy už prodat?

15:30 Ukončení dne

Přednášející

DOMINIK FILIP, CFA
ANALYST, VAULT OPF EQUITY FUND

Ing. PETR Šimčák, CFA
ředitel investic, Amundi

5. lekce

11. 5.

Investiční fondy, daně a short selling

9:15 Úvodní komentář

9:30 Daně

 • Jak se daní jednotlivé asset class
 • Kdy podávat daňové přiznání a výjimky
 • Jak se liší daňové podmínky v jednotlivých státech
 • Jak lze efektivně optimalizovat daně z investic
 • Při jakém objemu kapitálu je výhodnější danit na firmu

11:00 Oběd

12:00 Investiční fondy 

 • Co je to investiční fond a kdy vznikl
 • Jak se člení fondy
 • Aktivní vs. pasivní fondy
 • Podle čeho si vybrat konkrétní fond, na jaké informace se soustředit
 • Zvolit klasicky fond nebo využit roboadvisory?
 • Co je to broker

13:30 Pauza 

14:00 Short selling

 • Co znamená short selling
 • Proč někdo shortuje firmu? Na co sází a jaké informace hledá?
 • Je short selling hra pouze pro „velké kluky“?
 • Co je to tzv. margin call
 • Rizika spojená se short sellingem
 • Konkrétní příklady z praxe
 • Diskuze

15:30 Ukončení dne

Přednášející

Daniel Vladyka
Tax Manager, PKF APOGEO

PETR ČERMÁK
Senior analytik, EMUN

Aleš Vávra
Portfolio manažer, Metatron Short Equity Fund

6. lekce

18. 5.

Dluhopisy a investice do real estate

9:15 Úvodní komentář

9:30 Dluhopisy

 • Jak fungují dluhopisy a kde je můžu koupit
 • Státní dluhopis vs. korporátní dluhopis
 • Jaké informace zjišťovat při investování do dluhopisů
 • Jaký je vztah mezi cenou a úrokovou sazbou u dluhopisu
 • Koupit samostatný dluhopis vs. dluhopisový fond
 • Jaký výnos lze u dluhopisů očekávat
 • Jakou roli hrají dluhopisy v portfoliu investora
 • Jak ohodnotit riziko ivestování do dluhopisů a potenciální výnos

11:00 Oběd

12:00 Real estate

 • Jaké jsou možnosti investování od real estate
 • Co je to REIT a jak funguje
 • Jak fungují nemovitostní podíly
 • Jaký výnos lze z real estate investic očekávat
 • Kde hledat investiční příležitosti a jak je vyhodnocovat
 • Jak vypadají různé druhy real estate projektů a jaké strany jsou do nich zapojeny
 • Jaká jsou rizika spojená s investováním do nemovitostí. Na co si dát pozor?

13:30 Pauza 

14:00 Praktické příklady z real estate

 • Na konkrétním příkladu bude podrobně ukázáno jak zhodnotit výhodnost investice do real estate projektu
 • Co je potřeba sledovat při pořizování investiční nemovitosti
 • Jak pracovat s katastrem – co tam dokážu všechno najít?

15:30 Ukončení dne


Přednášející

Martin Dočekal
Majitel fondu Českých korporátních dluhopisů

Josef Pohorský
Investiční manažer, Discovery group

Přednášející

7. lekce

25. 5.

Investice do kryptoměn a jejich rizika

9:15 Úvodní komentář

9:30 Co jsou kryptoměny

 • Měna vs. token vs. NFT
 • Proof of stake vs. Proof of work
 • Stablecoiny
 • Modular vs. monolithic blockchains
 • Decentralizace – příklad Solany, Bitcoin, Ethereum
 • Blue chips – Bitcoin, Ethereum, Solana, USDT, BNB
 • Decentralizované finance vs. tradiční finance
 • DAOs a komunita
 • Kde hledat informace

11:00 Oběd

12:00 Jak vydělat na kryptoměnách

 • Trading on Defi vs CEX
 • Early stage investování
 • Token generation event
 • Late stage investování
 • Infrastructure (validátory, maningové farmy)
 • Staking vs liquid staking (ETH vs stETH, Sol vs mSOL vs JitoSOL)
 • Jak se dostat do krypta
 • Rizika

13:30 Pauza 

14:00 „Kryptoskepticismus“

 • Jak se dívat na kryptoměny střízlivě

Panelová diskuze

 • Rozdílný úhel pohledu na kryptoměny 

15:30 Ukončení dne

Přednášející

DAVID RAKUŠAN, CFA
INVESTIČNÍ MANAŽER ROCKAWAYX

Ing. Pavlína Fogad
Investiční analytička

8. lekce

1. 6.

Makrovýhled a role centrální banky

9:15 Úvodní komentář

9:30 Role centrální banky

 • Jak monetární politika ovlivňuje investiční prostředí?
 • Vliv měnové politiky na kurzy měn a z toho plynoucí FX rozdíly
 • Vliv úrokových sazeb na finanční instrumenty
 • Globální ekonomický výhled

11:00 Oběd

12:00 Regulace na finančním trhu

 • Právní aspekty obchodování s finančními nástroji
 • Regulace finančních služeb a transakce na kapitálových trzích
 • Jak se implementuje regulace na finančním trhu
 • Jak funguje licenční řízení u České národní banky

13:30 Pauza 

14:00 Makroekonomický výhled 

 • Jaké makroekonomické ukazatele sledovat?
 • Rozvojové ekonomiky vs. rozvinuté ekonomiky – investiční příležitosti na další dekádu?
 • Jak analýza makroekonomických trendů pomáhá vyytvářet investiční strategii
 • Vliv hospodářského cyklu na investiční stretegii
 • Dopad vysokých úrokových sazeb na investiční rozhodnutí

15:30 Ukončení dne

Přednášející

Ing. Martin Širůček, Ph.D.
Předseda vědecké kvalifikační komise EFPA ČR

Mgr. JAN TOPINKA
Partner, HAVEL & PARTNERS

ONDŘEJ KLEČKA
INVESTOR

9. lekce

8. 6.

Tvorba portfolia, investiční teze, panelová diskuze

9:15 Úvodní komentář

9:30 Tvorba portfolia

 • Jak si sestavit portfolio z jednotlivých asset class – porovnání se začátkem
 • Jak správně diversifikovat investiční portfolio s ohledem na volatilitu a výnosnost
 • Kdy a jak rebalancovat portfolio
 • Má smysl zapojit do portfolia také alternativní investice
 • Wealth management

11:00 Oběd

12:00 Investiční teze studentů a zpětná vazba

 • Představení vybraných investičních tezí studentů

13:30 Pauza 

14:00 Panelová diskuze

 • Čeká nás optimistická budoucnost nebo se máme připravit na nejhorší?
 • Je euro lepší pro českého investora?

15:30 Závěrečné slovo

Přednášející

TOMÁŠ TYL, EFP
Šéf analytického týmu, Fichtner WM

Máme pro tebe místo!

Přihlásit se ke studiu