Lektoři

Zuzana Ondrejová
Principal, J&T VENTURES

Zuzka pracuje na pozici Principála v J&T Ventures. Má na starosti vyjednávaní nových investic a pomoc s rozvojem portfolio společností. Předtím než se stala součástí fondu, působila na různých finančních pozicích. Předtím působila jako CFO ve společnosti Chytrý Honza, kde denně využívala znalosti z oblasti finančního managementu, podnikových financí, finančního reportingu a účetnictví, nebo specifikum odvětví zpracování provizí. Zkušenosti z Private Equity získala ve společnosti Green Horizon Renewabes, věnovala se Auditu ve společnosti EY se zaměřením na IT společností a také Finančnímu controllingu ve společnosti Discovery Group se zaměřením na Real Estate Development.

ONDŘEJ KLEČKA
INVESTOR

Ondřej Klečka je portfolio manažer Metatron Event-Driven Fondu. Ondřej je absolventem Fakulty financí a účetnictví na VŠE a držitelem titulu CFA. Studoval také v USA na Duke University, The Fuqua School of Business. Na kapitálových trzích se dlouhodobě zaměřuje na vyhledávání taktických příležitostí a speciálních situací napříč typy aktiv. Má rozmanité mezinárodní pracovní zkušenosti z centrálního bankovnictví, investičního managementu, správy majetku a poradenství top managementu.

Jan Sušánka, EFP
Partner, Sušánka & partneři s.r.o.

Honza začínal v roce 2012 v České pojišťovně, kde získal mezinárodní titul EFA (European financial adviser), a koncem roku 2019 také titul EFP (European finacial planner). K placenému poradenství se dostal v roce 2017 v poradenské společnosti EFAWAY. Následně založil investičně-poradenskou firmu Sušánka & partneři, které se povedlo během prvních pěti let vyrůst v poradenském mandátu na hodnotu 1 mld. Kč se specializací na investice do Venture Capital & Private Equity. Honza má ve firmě na starosti směřování firmy, vizi a pohled na celkovou strukturu investora, tak jako se to dělá v západních zemích (USA, UK, Švýcarsko. Společnost Sušánka & partneři je také od roku 2024 přidruženým členem Czech Private Equity & Venture Capital Association.

JÁN HÁJEK, CFA
MANAŽER FONDU TOP STOCKS

Ján působí na akciovém trhu od roku 1994, původně jako akciový analytik, portfolio manažer a proprietary trader. Manažerem podílového fondu Top Stocks je od jeho založení v srpnu 2006, kdy nastoupil do společnosti Erste Asset Management ČR. Tento fond investuje do koncentrovaného portfolia tvořeného přibližně 25 společnostmi, které jsou obchodované na trzích v USA a Evropě a které jsou vybírány s ohledem na jejich dlouhodobý růstový potenciál.

David Rakušan, CFA
Investiční manažer RockawayX

David je investiční manažer ve společnosti RockawayX, která má na starosti správu aktiv v hodnotě přibližně 1 miliardy dolarů. Jeho specializací v rámci společnosti jsou investice do startupů působících ve Web3 sektoru. Před svým působením v RockawayX pracoval jako investiční analytik v RSJ Investments. Analyzoval přímé investiční příležitosti a nepřímé investice do fondů fondů ve venture kapitálovém sektoru. Získal magisterský titul v oboru Finance a finanční management na University of Birmingham a je držitelem akreditace CFA. V roce 2023 navíc rozšířil své vzdělání o titul MBA, který získal na prestižní mezinárodní škole INSEAD.

Dominik Filip
Analyst, VAULT OPF equity fund

Dominik působí v investiční společnosti Art of Finance, kde je jedním ze členů týmu, který obhospodařuje akciový fond VAULT. Ve fondu je zodpovědný za vyhledávání potenciálních a monitoringu stávajících investic na kapitálových trzích s důrazem na fundamentální analýzu. Mezi jeho pracovní zkušenosti patří pozice finančního analytika ve společnosti Verdi Capital a Aakon Capital. Dominik získal magisterský titul ve financích a investicích z nizozemské university Rotterdam School of Management. Během svých studií aktivně působil ve vedení Česko-slovenského akciového spolku a úspěšně složil zkoušku CFA Level II.

Mgr. Bc. David Fogad, MBA
Investiční a správní ředitel ADAX Invest

David je manažer s právnickým vzděláním, který se dlouhodobě věnuje oblasti investic, realit a consultingu. Mimo Investee působí jako lektor také v European Centre for Career Education (ECCE). V minulosti působil jako projektový manažer Zlaté koruny, byl členem představenstva investičního holdingu TNI Group a také obchodním ředitelem a členem dozorčí rady Fondu Českého Bydlení SICAV – prvního českého fondu kvalifikovaných investorů zaměřeného na nájemní bydlení. Aktuálně zastává roli Investičního a správního ředitele českého private equity fondu ADAX Fond firemního nástupnictví. Působí také jako manažer pro vztahy se strategickými partnery ve One Family Office, největším česko-slovenském ekosystému zajišťujícím komplexní servis pro správu soukromého i podnikatelského majetku. Vystudoval obory právo a právní věda a právo a mezinárodní obchod na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a MBA studijní program na Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze.

PETR ČERMÁK
Senior analytik, EMUN

Petr nastoupil po dostudování vysoké školy jako akciový a komoditní analytik u obchodníka s cennými papíry Colosseum. Následně zamířil do KB Penzijní společnosti, kde mimo jiné spolupracoval s externími portfolio manažery na správě penzijních fondů. V současnosti působí jako senior analytik ve family office EMUN. Petr je autorem knihy Investice do akcií – Základy value investování a tvůrcem webu www.investicedoakcii.cz, který se zaměřuje primárně na hodnotové investování.

Ing. Petr Šimčák, CFA
ředitel investic, Amundi

Petr vystudoval Masarykovu univerzitu v Brně, obor Finanční podnikání (1996) a Psychologie (2015). Absolvoval řadu prestižních vzdělávacích kurzů, včetně školení Euromoney training v Paříži, či kurzů České finanční akademie, a to v oboru Portfolio managementu, Risk managementu, Alokace aktiv, Behaviorálních financí, Analýzy dluhopisů, akcií a derivátů. V roce 2006 získal certifikát CFA. Působil jako investiční konzultant v předním časopisu pro investory Fond Shop a od dubna 2021 vykonává funkci ředitele investic (Chief Investment Officer) pro Amundi Czech Republic, kde je také členem představenstva. Díky svým analýzám investičních produktů a strategií a popularizaci odborných problémů se prosadil do úzkého okruhu českých odborníků, jejichž názory často citují média. Je autorem podcastů Investiční myšlenky, ve kterých přibližuje svět investic. Posluchači se v podcastech dozví nejen novinky z finančních trhů, ale i investiční pravdy a mýty.

Aleš Vávra
Portfolio manažer, Metatron Short Equity Fund

Aleš je nejznámější český shortař, který jako jeden z prvních upozornil na dění kolem společnosti Wirecard. V letech 2002-2013 pracoval v J&T Bance nejdříve jako makléř a následně jako konzultant předsedy představenstva. Od roku 2013 pracuje ve společnosti Metatron Capital, kde spravuje fond Long-Short Equity Fund (nyní Short Only). V oblasti kapitálových trhů se pohybuje více než 10 let. Je zastáncem fundamentální analýzy a preferuje dlouhodobý investiční horizont.

Martin Dočekal
Majitel fondu Českých korporátních dluhopisů

Martin pro své klienty (fyzické i právnické osoby) poskytuje poradenství a analytické služby v oblasti investic a korporátního financování. Pohybuje se na trhu přes 16 let a jeho vášní jsou zejména firemní dluhopisy. Nejčastěji řeší proces vydávání dluhopisů, management jejich úpisu na trhu či analýzu již existujících dluhopisových emisí. Je majitelem vlastního investičního fondu Českých korporátních dluhopisů a v roce 2021 spustil projekt zaměřený na firemní dluhopisy dluhopisar.cz, který má pomoci investorům najít potřebné informace a celý trh firemních dluhopisů kultivovat. S Martinovými názory a komentáři se veřejnost může potkat nejčastěji v Hospodářských novinách a odborných konferencích.

Josef Pohorský
Investiční manažer, Discovery group

Josef pracuje ve společnosti Discovery group jako Investiční manažer. Je zodpovědný za vyhledávání investičních příležitostí, underwriting, administraci fondu a interní reporting. Před nástupem do Discovery pracoval Josef pro RSBC, Redstone, a pro DRFG, kde byl zodpovědný za akvizice nemovitostí a finanční modelování. Předtím pracoval v CBRE v oddělení Investment Properties, kde se věnoval transakcím s kancelářskými nemovitostmi a research. Kapitálovým trhům se věnuje od studia na vysoké škole a nemovitostem posledních 5 let. Josef vystudoval Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně a absolvoval půlroční studijní stáž v Holandsku.

Ing. Martin Širůček, Ph.D.
Předseda komise EFPA ČR

Martin působí jako předseda Standard and Qualification Commitee EFPA ČR a rovněž jako člen SQC EFPA Europe. Je spoluautorem a odborným garantem vybraných sektorových zkoušek ČNB (např. Zkouška dle Zákona č. 256/2004, o podnikání na kapitálovém trhu či Zkoušky dle Zákona č. 170/2018, o distribuci pojištění a zajištění). Rovněž působí jako lektor přípravných kurzů pro evropské zkoušky EFA či EFP a jako lektor osobních financí na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy Univerzity, kde také přednáší problematiku finančních a kapitálových trhů, investičních záměrů a inovací. 

Ing. Pavlína Fogad
Investiční analytik

Pavlína se na pozici investiční analytičky zaměřuje především na korporátní dluhopisy. Poměrně často však kancelář mění za prezentování pro bankéře a klienty či moderování investičních akcí. Již během studia na Masarykově univerzitě si oblíbila téma kryptoměn, kterým nakonec věnovala bakalářskou i diplomovou práci. Jak však sama říká, čím více se toho o krypto tématice dozvídala, tím více skeptická byla. V roce 2022 vystupovala se svým příspěvkem „Krypto skepticky“ na první kryptoměnové konferenci v Čechách. Oblasti investic se Pavlína věnuje již řadu let a nevynechá jedinou příležitost k debatě na toto téma.

Daniel Vladyka
Tax Manager, PKF APOGEO

Daniel je součástí poradenské skupiny PKF APOGEO od roku 2021 a je zodpovědný za oblast Tax Compliance, jejího rozvoje a vedení zakázek. Má na starost komunikaci s klienty, kontrolu včasného a profesionálního dodávání služeb a také metodické vedení svých kolegů. ​ ​Předtím Daniel působil jako daňový konzultant v Big4, kde mimo přípravy a zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob poskytoval konzultace a poradenství svým klientům, a věnoval se také kompletaci při závěrkových účetních operacích. ​ Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze se zaměřením na podnikání a právo a je členem Komory daňových poradců České republiky.

Tomáš Tyl, EFP
Šéf analytického týmu, Fichtner WM

Tomáš je šéf analytického týmu a partner ve společnosti Fichtner Wealth Managers. Je autor knihy “10 způsobů jak se (ne)nechat připravit o peníze” a spoluautor knihy “Osobní finance”. Kromě toho je také lektorem přípravného kurzu EFP pro společnost K.F.P. Specializuje se na portfolia českých velmi bonitních klientů (HNWI) investujících stovky milionů korun na finančních trzích. Zodpovídá za metodický vývoj a realizaci investičních strategií s ohledem na dlouhodobou ochranu majetku těchto klientů (strategie „Wealth Protection“). Jeho analytický tým zodpovídá za portfolia v celkovém objemu 10 miliard korun v poradenském mandátu. Na finančních trzích se pohybuje od roku 2022. Z toho od roku 2008 ve spolupráci se společností Fichtner WM.

Mgr. Jan Topinka
Partner, HAVEL & PARTNERS

Jan je partnerem v advokátní kanceláři HAVEL & PARTNERS a vede skupinu pro bankovnictví, financování a kapitálové trhy. Zaměřuje se na oblast dluhového financování na straně věřitelů i dlužníků, na regulaci finančních služeb a transakce na kapitálových trzích. V poslední době se věnuje především implementacím regulace na finančním trhu, licenčním řízení u České národní banky, projektům kombinujícím finanční služby s technologiemi a právním aspektům obchodování s finančními nástroji. Je aktivním členem daňové a právní skupiny České venture kapitálové asociace (CVCA) a působí v rozkladové komisi České národní banky (poradní orgán bankovní rady pro přípravu návrhů rozhodnutí bankovní rady České národní banky).

Uč se od nejlepších

Chci vědět o příštím semestru