Všichni lektoři

Zuzana Ondrejová
INVESTMENT MANAGER, J&T VENTURES

Aktuálně pracuje ve společnosti J&T Ventures na pozici Investment Manager, kde má na starosti vyjednávaní nových investic a pomoc s rozvojem portfolio společností. Předtím působila jako CFO ve společnosti Chytrý Honza, kde denně využívala znalosti z oblasti finančního managementu, podnikových financí, finančního reportingu a účetnictví, nebo specifikum odvětví zpracování provizí. Zkušenosti z Private Equity získala ve společnosti Green Horizon Renewabes, věnovala se Auditu ve společnosti EY se zaměřením na IT společností a také Finančnímu controllingu ve společnosti Discovery Group se zaměřením na Real Estate Development.

Mikuláš Splítek
MANAŽER FONDU SMALL CAPS

Mikuláš Splítek je portfolio manažerem ve společnosti Erste Asset Management, která spravuje aktiva i pro Českou spořitelnu. Absolvoval interní program pro správce aktiv ve Vídni a kurzy kreditní analýzy od Fitch Learning. Má na starosti akciový fond Stock Small Caps, který je zaměřený na menší firmy ze Severní Ameriky a západní Evropy. V současné době činí objem majetku pod správou fondu více než 10 mld. Kč a pochází od více než 40 tisíc podílníků. Mikulášova strategie kombinuje hodnotový přístup Benjamina Grahama s vyhledáváním růstových příběhů podle Philipa Fishera. Je autorem knihy Stát se investorem – jak ovládnout magii akciového trhu.

JÁN HÁJEK
MANAŽER FONDU TOP STOCKS

Ján působí na akciovém trhu od roku 1994, původně jako akciový analytik, portfolio manažer a proprietary trader. Manažerem podílového fondu Top Stocks je od jeho založení v srpnu 2006, kdy nastoupil do společnosti Erste Asset Management ČR. Tento fond investuje do koncentrovaného portfolia tvořeného přibližně 25 společnostmi, které jsou obchodované na trzích v USA a Evropě a které jsou vybírány s ohledem na jejich dlouhodobý růstový potenciál.

Lenka Uhrová
PARTNER, VLTAVA FOND

V jednom z nejznámějších českých akciových fondů, Vltava fond, začala Lenka pracovat jako stážistka v roce 2012. Tam zůstala do dnes a během té doby se dostala až na pozici partnera ve fondu. Předtím Lenka působila dva roky jako makléřka ve společnosti Cyrrus, přičemž vedle toho zároveň studovala finance na Masarykově Univerzitě a předtím ještě podnikovou ekonomiku a management. V soukromí se Lenka ráda věnuje organickým vínům.

Dominik Filip
ANALYST, VAULT OPF

Dominik Filip pracuje na pozici analytika v akciovém fondu VAULT OPF pod investiční společností Art of Finance. Jeho zodpovědností je generování nových investičních nápadu a analytické pokrývaní stávajících firem v rámci koncentrovaného portfolia fondu. Předtím pracoval jako investiční analytik ve společnostech AAKON Capital a Verdi Capital, kde se z pozice analytika podílel na investicích do veřejně obchodovaných akcií. Dominik své studium ukončil oborem Finance and Investments na Rotterdam School of Managment v Nizozemsku.

ALEŠ DUCHÁČ
ASSOCIATE, CREDO VENTURES

Jednu z prvních pracovních zkušeností získal Aleš v oddělení finančního auditu v PwC. V roce 2013 se rozhodl blíže poznat odvětví venture capital během podzimní stáže v Credo Ventures. V roce 2014 pracoval jako analytik v české pobočce Google, kde se věnoval finančnímu plánování a zlepšování výkonu reklamních kampaní největších českých internetových inzerentů. V roce 2015 se vrátil do Credo Ventures, kde má v současnosti na starosti především správu & řízení tří investičních fondů Creda a finanční reporting, ale podstatnou část svého času věnuje také pomoci již zainvestovaným startupům. Aleš vystudoval politologii a mezinárodní vztahy na Univerzitě Karlově v Praze.

MICHAL ČERNOCKÝ
ANALYST, CREDO VENTURES

Michal strávil několik let ve startupech, kde se věnoval nejčastěji marketingově nebo produktově orientovaným tématům. Předešlé zkušenosti zúročuje právě při hledání investičních nápadů, čemuž se věnuje už téměř 10 let. Aktuálně pracuje v Credo Ventures, které investuje do technologických společností ze střední a východní Evropy v seed nebo series A fázi. Investee dal počáteční vizi a stará se o přípravu studijního plánu a zapojení lektorů.

Josef Pohorský
REDSTONE

Josef pracuje ve společnosti Redstone. Je zodpovědný za vyhledávání investičních příležitostí, underwriting a exekuci transakcí. Před nástupem do Redstone Josef pracoval pro DRFG jako investiční manažer zodpovědný za akvizice nemovitostí a finanční modelování. Předtím pracoval v CBRE v oddělení Investment Properties, kde se věnoval transakcím s kancelářskými nemovitostmi a research. Kapitálovým trhům se věnuje od studia na vysoké škole a nemovitostem posledních 5 let. Josef vystudoval Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně a absolvoval půlroční studijní stáž v Holandsku.

ONDŘEJ KLEČKA
INVESTOR

Ondřej je profesionálním investorem na platformě eToro. Dříve pracoval v Evropské centrální bance a ve společnostech BCG, EY, Arca Capital a Accredio. Na kapitálových trzích se zaměřuje na vyhledávání taktických příležitostí (speciální situace napříč typy aktiv). Je absolventem VŠE v Praze, držitelem titulu CFA. Studoval taktéž v USA na Duke University, The Fuqua School of Business.

MATĚJ TUREK
INVESTOR

Matěj je angel investor, portfolio manažer ve společnosti Meridon Funds a spoluzakladatel platební platformy Trisbee. Jím řízený fond Meridon Global Equity Fund dlouhodobě překonává trh – Matějovou úspěšně naplňovanou disciplínou je dosahování vyšších výnosů s nižší volatilitou. Mezi Matějovy privátní investice patří například Vinohradský pivovar nebo virtuální asistent MyTimi.cz.

DAVID FOGAD
COO, Fond Českého Bydlení SICAV

David zastává funkci Executive managera Fondu Českého Bydlení, prvního českého fondu kvalifikovaných investorů zaměřeného na nájemní bydlení. David je bývalým projektovým manažerem Zlaté koruny, působil také jako Executive director a jednatel společnosti Millionaire Gallery Prague a jako projektový manažer investičního holdingu TNI Group. Mimo jeho zapojení do Fondu Českého Bydlení je David také lektorem European Centre for Career Education (ECCE). Dlouhodobě se věnuje tématu finanční gramotnosti. Vystudoval obory Právo a právní věda a Právo a mezinárodní obchod na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a MBA studijní program na Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze.

PETR ČERMÁK
INVESTOR

Petr Čermák nastoupil po dostudování vysoké školy jako akciový a komoditní analytik u obchodníka s cennými papíry Colosseum, a.s., kde se kromě tvorby analýz a komunikace s médii věnoval i value investování. Následně zamířil do bankovní sféry a do prostředí významných institucionálních investorů, kde mimo jiné spolupracuje s externími portfolio manažery na správě penzijních fondů. Petr je autorem knihy Investice do akcií – Základy value investování a tvůrcem webu www.investicedoakcii.cz, který se zaměřuje primárně na value investování.

PETER BEČÁR
PARTNER, CROWDBERRY

Peter je partnerem Crowdberry od ledna 2018. Od té doby se aktivně podílí na strategickém směřování společnosti. Je zodpovědný za řízení a rozvoj české pobočky, jakož i rozšíření investic o segment nemovitostí. Peter má více než 20leté zkušenosti z oblasti realitního developmentu a IT sektoru. Působil jako ředitel pro CEE ve společnosti P3 Logistic Parks, kde se zasloužil o její zásadní expanzi. Má také zkušenosti z oblasti zakládání a řízení IT společností poskytujících e-commerce řešení pro mezinárodní klientelu. Od roku 2019 zároveň působí jako senior poradce globální společnosti zaměřené na oblast soukromých investic TPG Real Estate. Peter vystudoval strategický management na Univerzitě Komenského v Bratislavě, je absolventem Business Directors programu na Cranfield University.

DOMINIK STROUKAL
Chief Economist, Roger

Dominik Stroukal je hlavní ekonom finanční skupiny Roklen. Vyučuje na VŠ CEVRO institut, je autorem několika knih, provází pořadem Kdo to platí? na MALL.TV, je šéfredaktorem časopisu Trade-off a vede společnost bit agency. Je autorem první české knihy o Bitcoinu (2015) a dalších kryptoměnách (2018). V roce 2019 mu vyšla kniha Ekonomické bubliny a v roce 2020 kniha Dark Web: Sex, drogy a bitcoiny. Má doktorát z ekonomie z Vysoké školy ekonomické, vedle které vystudoval také mediální studia na Univerzitě Karlově. V minulosti byl ředitelem Liberálního institutu a Ludwig von Mises Institutu pro ČR a SK. Vyučoval na Vysoké škole finanční a správní, na Vysoké škole ekonomické a na gymnáziích Porg a Nový Porg.

Lukáš Vácha
INVESTOR

Absolvoval Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze a v rámci akademického programu studoval rovněž Universität zu Köln v Kolíně nad Rýnem. Od roku 2000 do konce roku 2002 pracoval v Conseq Finance, a.s. jako obchodník s dluhopisy. V letech 2003 až 2005 působil v České spořitelně, a.s. jako produktový manažer pro segment malých a středních firem, kde měl na starosti úvěrové produkty pro financování energetických úsporných projektů a obnovitelných zdrojů energie ve spolupráci s IFC (International Finance Corporation), členem skupiny Světové banky. Od roku 2005 do roku 2008 pracoval v ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB, jako account manager pro institucionální klienty. V prosinci 2008 se vrátil do skupiny Conseq a v Conseq Investment Management má jako obchodní ředitel na starosti sekci privátních a institucionálních klientů.